Sosyal Sorumluluk

Devam Eden Projeler

Yaptığınız yatırımın bir çocuğu gülümseteceğini bilmek sizi de mutlu etmez mi? Koç Ülkem İçin Değişken Fonu’na yaptığınız yatırımla engelli öğrenciler için okullarda uygun koşullar sağlanıyor, verdiğiniz destek ile eğitime engel kalmıyor.

Koç Ülkem İçin Değişken Fonu Nedir?

Koç Ülkem İçin Değişken Fon (Yapı Kredi Portföy Üçüncü Değişken Fon), değişen piyasa koşullarına uyum sağlayan yapısı ile yatırımcılarına getiri fırsatları yaratmaktadır. Sosyal sorumluluk alanında artan bilinç paralelinde Yapı Kredi'nin geniş ürün yelpazesine eklediği bu yatırım fonu ile sosyal sorumluluk hassasiyeti olan tüm yatırımcılarımız, tasarruflarını değerlendirerek, ek bir ödeme yapmadan, sosyal sorumluluk projelerine bağış yapabiliyor.

"Ülkem İçin" kapsamında bağış yapılacak projeler, dönemsel olarak destek verdiği sosyal sorumluluk konusu kapsamında, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı tarafından belirleniyor.

Ülkem İçin Fonu ile 2014 - 2015 yıllarında engelli öğrencilerin eğitim koşullarını iyileştirmek üzere okullara finansal destek verilerek, Türkiye genelinde 10 okulu engelli dostu okul haline dönüşmesine katkı sağlandı.

2016 yılında, Fondan elde edilen gelirin bir bölümüyle Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) üstün başarı bursuna aktarıp, başarılı öğrencileri eğitim hayatlarına katkı sağlıyor. Ayrıca 2016 yılında Koç Holding tarafından başlatılan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesi kapsamında AÇEV'le birlikte "Babalar Değişiyor, Toplum Değişiyor" projesine destek olmaktadır.

Ülkem İçin Projesi Nedir?

Koç Holding’in 80. yılında hayata geçen "Ülkem İçin" projesi, 2006 yılından bu yana sosyal sorumluluk alanlarında önemli başarılara imza atmaktadır. Proje toplumsal sorunlara karşı daha katılımcı bir tutum geliştirmeyi ve yerel gelişimi destekleyerek toplumun yaşam standardını yükseltecek projelerin hayata geçirilmesini hedefleyen bir çatı projedir.

Projenin Amacı

 • Sosyal sorumluluk anlayışının çalışanları ve bayileri aracılığıyla tabana yayılmasını sağlamak,
 • Koç Topluluğu çalışanları ve bayileri arasında bireysel olarak toplum sorunlarına karşı daha katılımcı bir tutum geliştirmelerini sağlamak,
 • Koç Topluluğu şirketleri, bayileri ve çalışanları olarak sahiplenici katılımla yerel gelişimi destekleyici çalışmalar geliştirmektir.

"Ülkem İçin" Projesi, sorumlu vatandaşlık bilinci doğrultusunda bireysel girişimciliğin tüm Türkiye genelinde kurumsal bir şemsiye altında gerçekleştirilmesi fikrine dayanmaktadır.

"Ülkem İçin" Projesi’nde Geçtiğimiz Yıllarda Neler Yapıldı?

 • 2006-2007 yıllarında yerel kalkınmaya destek olan 387 yerel proje hayata geçirilmiştir.
 • 2008-2009 yıllarında TEMA Vakfı ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye'nin 7 bölgesinde, Ülkem İçin Ormanları oluşturulmuş, 1.084.000 fidan dikilmiş ve 81 ilimizde ise 18 bini aşkın ilköğretim öğrencisine çevre eğitimleri verilmiştir.
 • 2010-2011 yıllarında ülkemize gönüllü ve düzenli kan bağışçısı kazandırmak amacıyla Kızılay ile "Ülkem İçin Kan Veriyorum" kampanyası düzenleyerek 104.000 kişi konu hakkında bilinçlendirilmiş, 83.579 ünite kan bağışlanmıştır.
 • 2012-2015 Projesi olarak ise "Engel Tanımıyorum" projesi başlatılmıştır. Proje ortakları AYDER ve UNDP işbirliğiyle gönüllü eğitmenler yetiştirilerek yurt çapında "Engelliliğe Doğru Yaklaşım" eğitimleri düzenlenmiş, aynı zamanda şirket ve bayilerde fiziki şartların iyileştirilmesi, engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli ürün ve hizmet geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır.
 • 2015–2017 yılları arasındaki tema ise "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" olarak belirlendi. Koç Topluluğu olarak hedef, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçlarına dair kamuoyunda farkındalık yaratmak ve bütüncül bir yaklaşımla iş kültüründe ve sosyal hayatta daha eşitlikçi bir yaklaşım geliştirerek rol model olmaktır.

Ülkem İçin Fonu ile Hayata Geçen Projeler

Babalar Değişiyor, Toplum Değişiyor Eğitim Programı

AÇEV ile yürütülecek olan projede babalara çocuklarının gelişiminde daha etkin ve olumlu bir rol oynamaları için gerekli temel eğitimlerin verilmesi amaçlanmaktadır. Bu programın sonunda babaların çocuk gelişimiyle ilgili bilgi düzeylerinin artırılması, cinsiyet eşitliği gözeterek çocukları ve diğer aile bireyleriyle demokratik ilişki becerilerinin yükseltilmesi, çocuk gelişiminde şiddet veya cinsiyet eşitsizliği içeren her türlü tutuma dur denilmesi ve bunun sonucunda da daha demokratik bir tutumun kazandırılması hedeflenmektedir.

AÇEV’in Baba Destek Programı

Program, babaların da çocuk gelişimi-bakımı üzerinde anneler kadar etkisi ve rolü olduğuna dikkat çekmekte ve babaların bu rollerini gerçekleştirmeleri için gerekli beceri ve donanımları kazanmalarını hedeflemektedir.

Cinsiyet rollerine dayalı iş bölümü hayatın her alanında olduğu gibi anneliğin ve babalığın da nasıl gerçekleşeceğini eşit olmayan bir şekilde belirler. Mevcut cinsiyet rollerine dayalı annelik ve babalık biçimlerinin kadına ve erkeğe yüklediği sorumluluklar eşitsizliği daha da derinleştirmekte, aynı zamanda da cinsiyet rollerinin yeni nesillere aktarılmasına neden olmaktadır.

Erkeklerle özdeşleşmiş davranış kalıplarının eğitimler yoluyla giderilmesi ise erkeklerin baba olarak ev içinde demokratik, eşitlikçi bir ilişki kurmalarını sağlamaktadır. Diğer yandan, kadına yönelik şiddeti önlemenin en önemli yollarından biri cinsiyet eşitliğini güçlendirmektir. Bunun için de birer erkek olarak babaların cinsiyet eşitliğini benimseyen bireyler olması çocuklarının kadına ve erkeğe dair algısını doğrudan etkilemektedir. Babaların cinsiyet eşitliğine yönelik tutumlarını güçlendirmek, kız ve oğlan çocuklarını eşit bir şekilde desteklemelerini, babaların ev içi işlerde eşitlikçi bir iş bölümüne gitmelerini sağlamak amacıyla uyguladığımız Baba Destek Programı’nın bu bakımdan babalar üzerinde çok önemli etkileri olduğu gözlemlenmiştir.

“Daha önce işten geldiğinde çocuklara çok vakit ayırmazdı, ayırdığında da bir süre sonra çocuklara bağırabiliyordu. Program sonrasında ise çocuklara çok daha fazla zaman ayırıyor, çok güzel vakit geçiriyorlar bazen kıskandığım bile oluyor” Program Katılan bir babanın eşi – Bursa

“Bir gece mutfaktan tıkırtılar geliyordu, uyandım ve hırsız olduğunu düşündüm. Mutfağa gittiğimde eşim bulaşıkları yıkıyordu. Programa katılmadan önce böyle şeyler hiç yapmazdı” Program Katılan bir babanın eşi – İstanbul

Baba Destek Programı babaları babalık etme biçimleri, cinsiyet rollerine dair algıları, kız ve oğlan çocuklarını desteklemeleri bakımlarından güçlü bir şekilde değiştirirken bir taraftan da varlığı ile babaların ve erkeklerin değişimi konusunda bir gündem yaratır. Bu da babaların ve erkeklerin değişimine dair savunuculuk yapma imkânını doğurmaktadır. Yerel ve genel idarecilerin, medyanın, toplumun kadın ve erkeklik rollerini yeniden üreten tüm mekanizmalarının ilgili babalık üzerine düşünmelerini ve şu veya bu ölçüde değişmelerini sağlayan bir etki yaratır. Diğer yandan programın uygulayıcısı olan öğretmenlerin de program dışındaki her türlü uygulamalarında ve deneyimlerinde babalığa-anneliğe, kız ve oğlan çocuklarına, cinsiyet rollerine daha eşitlikçi bir bakış geliştirdikleri gözlemlenmiştir.

“Sınıfımda öğrencilerime bir sorumluluk verirken verdiğim sorumluluğun kız ve oğlan çocuklarına nasıl bir etki bıraktığına artık daha fazla dikkat ediyorum” Eğitmen – Aydın

Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde ilköğretim okullarında 15 ile 20 arasında baba katılımıyla katılımcı grup tartışması ve diğer yetişkin eğitimi yöntemleri (örnek olay çalışması, hayalinde canlandırma, alıştırma vb.) kullanılarak uygulanır. Grubun tamamının kendi babalarından ve kendi babalıklarından getirdikleri deneyimleri paylaşabildikleri ve tüm grubun birbirinden öğrendiği etkileşimli çalışmalar gerçekleştirilir.

Program iki modül halinde 3-6 ve 7-11 yaş dönemi çocuklarının babalarına yönelik olarak yapılır. 14 hafta sürer ve haftada bir gün, 2,5 saat süreyle, ilköğretim okullarında akşam saatlerinde uygulanır. Uygulamalar yapılandırılmış bir el kitabı ile Eğitici Eğitimini tamamlamış MEB öğretmenleri tarafından gerçekleştirilir ve programın her oturumunda işlenen konuyla ilgili olarak babalara ekler, broşürler vb. materyaller dağıtılır.

Proje kapsamında farklı illerden toplam 50 Baba Destek Programı kursu açılarak 600 baba ve çocuğuna ulaşılması hedeflenmektedir.

Ülkem İçin Fonu Engelli Dostu Okul Projeleri

Atatürk İlköğretim Okulu

İstanbul Maltepe ilçesi, Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlköğretim Okulu’nda engelli öğrenciler için özel eğitim sınıfı yapıldı.

Okula Dair Bilgiler

 • Öğrenci sayısı : 1190
 • Öğretmen sayısı : 45
 • Derslik sayısı : 35

Turgutlu Arif Canpoyraz İlköğretim Okulu

Turgutlu Arif Canpoyraz İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören fiziksel engelli öğrencilerin okul içinde katlar arasına da rahat erişim sağlayabilmeleri için okula hidrolik asansör yapıldı.

Okula Dair Bilgiler

 • Öğrenci sayısı : 275
 • Öğretmen sayısı : 15
 • Derslik sayısı : 17

24 Kasım Şahinbey İlkokulu – Gaziantep

Okulda öğrenim gören fiziksel engelli öğrencilerin okul içinde katlar arasında rahat erişim sağlayabilmeleri için mevut çalışmayan asansörün motoru değiştirilip çalışır hale getirildi ve yalnızca engelli öğrencilerin kullanabilmesi için kartlı okuma sistemi kuruldu.

Okula Dair Bilgiler

 • Öğrenci sayısı : 2089
 • Öğretmen sayısı : 66
 • Derslik sayısı : 31

Emirgan Altı Nokta Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi

Emirgan Altı Nokta Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi için kameralı okuma sistemi ve DAISY (Dijital erişilebilir bilgi sistemi) programı satın alındı.

Kameralı okuma sisteminde, kişi okumak istediği kitabı bir cihaz üstüne koyarak o sayfanın monitöre aktarılmasını sağlıyor. Monitöre aktarılan metin sesli olarak sistem tarafında okunuyor. Böylece ses kaydı yapılmamış olsa dahi bu sistemle görme engelli kişiler için tüm engeller kalkmış oluyor.

DAİSY sistem: Görme engelliler için oluşturulan sesli kitaplar normalde CD'lere MP3 veya Wav formatında kaydedilmekte. Bu CD’ler normal bir müzik CD sinden farklı olarak, istenilen noktada durdurulup, başlatılamıyor; hatta bir kelime geriye, bir cümle ileriye şeklinde normal bir kitapta olduğu gibi ses dosyası üstünde gezinebilmek mümkün olmamakta. Özellikle ders kitabı söz konusu olduğunda aynı yere gelebilmek için büyük çabalar ve zaman harcanması gerekiyor. Daisy formatında ise görme engelliye, gören insanların kitabı okuduğu şartlarda okuma imkanını sağlanmaktadır. Daisy vasıtası ile bir görme engelli kitabı sesli dinlerken anında dizine gidebilir, dizin üstünden istediği sayfaya gidip okuyabilir, cümle cümle, kelime kelime, paragraf paragraf okuma yapabildiği gibi, istediği ve önemli gördüğü noktalara işaret koyarak istediğinde işaretlediği noktalara erişebilir durumdadır.

Pendik Cahit Zarifoğlu Ortaokulu

Pendik Cahit Zarifoğlu Ortaokulundaki otistik öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim sınıfının zemin ve duvarları özel malzeme ile kaplandı. Özel masa ve sandalyeler ile, geliştirici eğitim oyunları ve gereçleri alındı.

Okula Dair Bilgiler

 • Öğrenci sayısı : 952
 • Öğretmen sayısı : 45
 • Derslik sayısı : 24

Tokat Merkez Fatih İlkokulu

Fiziksel engelli öğrencilerin erişimi için okulun iki girişine rampa ve küpeşte yapımı tamamlandı.

Okula Dair Bilgiler

 • Öğrenci sayısı : 1298
 • Öğretmen sayısı : 56
 • Derslik sayısı : 39

İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu

İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulunda otistik öğrenciler için 2 dersliğin özel eğitim sınıfına dönüştürülmesine başlandı.

Okula Dair Bilgiler

 • Öğrenci sayısı : 1146
 • Öğretmen sayısı : 52
 • Derslik sayısı : 24

Ödemiş Ovakent Zihinsel Engelli İş Okulu

Hedefleri atıl köy okullarını yeniden hayata geçirmek olan “Herkes İçin Mimarlık” derneği ile gerçekleştirdiğimiz iş ortaklığımız sonucunda, Ülkem İçin Yatırım Fonu'ndan elde edilen gelirle, Ödemiş Ovakent Engelli İş Okulu'nun ev ekonomisi dersliği, tarım atölyesi ve engelli rampası yapımını karşıladık.

Okula Dair Bilgiler

 • Öğrenci sayısı : 150
 • Eğitim alan öğrencilerin yaş aralığı : 14-23
 • Öğretmen sayısı : 10-12
 • Derslik sayısı : 4
 • Atölyeler : Ev Ekonomisi Dersliği, Tarım Atölyesi, Kil Atölyesi, Dikiş Nakış Atölyesi

Samsun Canik 100. Yıl İlköğretim Okulu

Samsun Canik 100. Yıl İlköğretim Okulu fiziksel engelli öğrencilerin erişimi için okulun iki girişine rampa ve küpeştesi yapıldı. Ayrıca bu öğrenciler için tuvaletlerde iyileştirme yapıldı.

Okula Dair Bilgiler

 • Öğrenci sayısı : 273
 • Öğretmen sayısı : 15
 • Derslik sayısı : 13

Zeytinburnu Özel Eğitim Uygulama Merkezi

Zihinsel engelli öğrencilere eğitim veren Zeytinburnu Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nin ihtiyacı olan fiziki koşulların iyileştirme çalışması tamamlandı. Bu çalışma sonucunda Zeytinburnu Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde yer alan yangın merdivenleri, okulda eğitim alan öğrenciler için güvenli hale getirildi.

Okula Dair Bilgiler

 • Otistik çocuklar eğitim alıyor.
 • Yaklaşık 130 öğrenciye hizmet veriliyor.
 • Her 2 öğrenciye bir öğretmen hizmet veriyor.
 • 12 senelik eğitim veriliyor (ilk-orta-lise)
 • 5 katlı bina

Ülkem İçin Fonu – Başarı Bursları

Ülkem İçin Fonu, elde ettiği gelirin bir bölümünü, Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) burslarına aktarmakta olup, başarılı öğrencilerin üniversite eğitimlerine katkı sağlamaktadır. Fondan elde edilen gelirle, İkisi üstün başarılı olmak üzere toplam altı bursiyere destek olunmaktadır. Fona yapılacak olan yatırımlar artıkça bursiyer sayısının da artırılması hedeflenmektedir.

Türk Eğitim Vakfı Türkiye'de ilk defa geleceğin liderlerinin desteklenmesi amacıyla, 2007 yılından itibaren “Üstün Başarı Bursu" vermektedir. Yeni bursiyerleriyle birlikte, 2015-2016 öğretim yılında 200'den fazla öğrenci TEV'den Üstün Başarı Bursu almaktadır. Üstün Başarı Bursuna, Lisans Yerleştirme Sınavı'nda ilk 5.000'e giren, Mühendislik-Mimarlık, Sağlık Bilimleri, İdari Bilimler, Temel Bilimler, Sosyal Bilimler ve Hukuk alanlarında öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilirler. TEV, sanat alanında da Üstün Başarı Bursu vermektedir. Üstün Başarı Sanat Bursuna, piyano, arp, gitar, yaylı çalıgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar, resim, heykel, grafik, yazı sanatı ana bilim dallarından ikinci sınıfa geçmiş öğrenciler aday olabilmektedir.

Türk Eğitim Vakfı ayrıca başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, üniversite (lisans ve önlisans) öğrencilerine de burs imkanı sunmaktadır. (Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olan öğrencilere burs verilmektedir.)

Geçmiş Projeler

Yapı Kredi Portföy Yönetimi'nden
Bir Sosyal Sorumluluk Projesi: "Oku - Düşün - Paylaş"

Yapı Kredi Portföy Yönetimi, Hayal Ortakları Derneği ile "Oku - Düşün - Paylaş Projesi" adlı sosyal sorumluluk projesini Kasım 2008 tarihi itibariyle hayata geçirmiştir. İstanbul Sarıyer’de bulunan Hatemoğlu İlköğretim Okulu’nda bir Yaratıcı Kütüphane kuran Yapı Kredi Portföy Yönetimi, bu kütüphanede öğrenciler ile özel eğitim seansları gerçekleştirmiştir. Seanslara moderatör ve gözlemci olarak katılan Yapı Kredi Portföy çalışanları, öğrenciler ile pozitif düşünce, sorumluluk, iç disiplin, kararlılık, hatalardan ders almak ve önyargı gibi konularda eğitim modülleri uygulamıştır.

"Oku - Düşün - Paylaş Projesi", Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Türkiye genelinde ilköğretim okullarında devam etmektedir. Proje, okul yönetimi ve öğretmenleri tarafından seçilen okulun en başarılı öğrencilerinin ve gönüllü moderatör ile gözlemcilerin katılımıyla gerçekleştirilir. Oku-Düşün-Paylaş Projesi, ilköğretim çağındaki öğrencilerin; okuyan, araştıran, yaratıcı düşünen, düşündüğünü anlamlı bir şekilde ifade eden, algılama gücü yüksek, sentez kabiliyeti olan kültürlü, millî ve manevi değerlere sahip ve yüksek karakterli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir.