Risk Değeri Sorgulama Tarihi: 22 Mart 2019
Fon Birim Fiyatı Sorgulama Tarihi: 25 Mart 2019
Fon Toplam Değeri Sorgulama Tarihi: 25 Mart 2019
Fon Varlık Dağılımı Sorgulama Tarihi: 01 Mart 2019
YAC > Fon Sepeti Fonları

Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu

Son güncelleme tarihi: 25 Mart 2019

Fon Stratejisi

Fonun yatırım amacı, fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalarda farklı varlıkların kazançlarına iştirak etmesidir. Fon toplam değerinin en az %80’ini devamlı olarak yurtiçi yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında diğer yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para cinsinden fon katılma payı, para ve sermaye piyasası araçları toplamı fon toplam değerinin %20’si üzerinde olamaz. Portföye dahil edilecek olan yabancı yatırım araçları ile ilgili herhangi bir ülke sınırlaması bulunmamaktadır. Fon portföyüne ağırlıklı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma payları dahil edilir ve Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi ’dir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi ’dir.

Fon Bilgilendirme Tablosu
Halka Arz Tarihi 19.03.2018
Fon Kodu YAC
Fon Toplam Değeri -
Fon Birim Fiyatı -
Risk Değeri 4
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %3
En Az Alınabilir Pay adedi 1
En Az Satılabilir Pay adedi 1

Fon Risk Seviyesi*

1 2 3 4 5 6 7

* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

Duyurular ve Bilgilendirme

Fon Varlık Dağılımı*

*Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.

*Portföy içerisindeki ağırlığı %0,5’den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

  • Takasbank Para Piyasası
  • Yatırım Fonu

Alım Satım Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım satım talimatları, iptal talimatının aynı gün 13.30’a kadar verilmesi halinde iptal edilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra verdikleri katılma payı alım satım talimatları ise, takip eden iş günü saat 13.30’a kadar iptal edilebilir.

Alım Satım Yerleri

A grubu fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’dir. A grubu fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Fon Dokümanları

İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.

Tarih Seçiniz

TARİH SEÇClose
Dönem
Başlangıç
Bitiş
Devam