Risk Yönetimi, Mevzuat ve Uygunluk

Yatırım yönetimi sürecinde risk kavramının tam bilincinde olan Yapı Kredi Portföy Yönetimi, gelişmiş portföy yönetimi karar alma sürecinde risk yönetiminin tüm aşamalarını tam anlamıyla entegre eden bir yaklaşım sergilemektedir.

  • Portföy Performansı ve Benchmark Raporlaması: Getirilerin günlük olarak izlenmesi (Yatırım fonu, kıstas ve yönetim ücretinden arındırılmış kıstas getirisi)
  • Risk Göstergelerinin ve Portföy Riskinin İzlenmesi
  • Yatırım Komitesi Kararlarının İzlenmesi ve Yönetim ilkeleri: İşlem öncesi kontroller ve pozisyon raporları
  • Kayıp/Telafi Limitlerinin Kontrolü
  • Yönetmelik ve Yasal Uyum Kontrolleri
  • Yönetilen Tüm Fonlar İçin Grup Performansı Raporları