Risk Değeri Sorgulama Tarihi: 22 Mart 2019
Fon Birim Fiyatı Sorgulama Tarihi: 25 Mart 2019
Fon Toplam Değeri Sorgulama Tarihi: 25 Mart 2019
Fon Varlık Dağılımı Sorgulama Tarihi: 01 Mart 2019
YOA > Borçlanma Araçları Fonları

Yapı Kredi Portföy PY Borçlanma Araçları (Döviz) Özel Fonu

Son güncelleme tarihi: 25 Mart 2019

Fon Stratejisi

Fonun yatırım amacı, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak döviz cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanarak döviz cinsi istikrarlı bir getiri sağlamaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı ihraççılar tarafından ABD Doları cinsinden ihraç edilmiş borçlanma araçlarına, varlık ve ipotek teminatlı menkul kıymetlere yatırılır. Yerli ve yabancı ihraççılar tarafından Euro cinsinden ihraç edilmiş borçlanma araçlarına, varlık ve ipotek teminatlı menkul kıymetlere ise %0-20 aralığında yatırım yapılabilir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri vb. türev araçlar nedeniyle oluşan kaldıraçlı pozisyonlar fon performansının referans portföy getirisinden farklılaşmasına neden olabilir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD Endeksi'dir.

Fon Bilgilendirme Tablosu
Halka Arz Tarihi 01.06.2016
Fon Kodu YOA
Fon Toplam Değeri 520.642.477,67 TL
Fon Birim Fiyatı (TL)* 5,760195
Fon Birim Fiyatı (USD)** -
Risk Değeri 5
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %0,50
En Az Alınabilir Pay adedi 1
En Az Satılabilir Pay adedi 1

* Fon Birim Fiyatı, A grubu fon katılma paylarının birim pay değeridir.
** Fon Birim Fiyatı, B grubu fon katılma paylarının birim pay değeridir.

Fon Risk Seviyesi*

1 2 3 4 5 6 7

* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

Duyurular ve Bilgilendirme

Finansal Raporlar

Fon Varlık Dağılımı*

*Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.

*Portföy içerisindeki ağırlığı %0,5’den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

  • Devlet Tahvili
  • Eurobond
  • Vadeli Mevduat
  • Özel Sektör Tahvili
  • Diğer

Alım Satım Esasları

Fon katılma payı günlük olarak alınıp satılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 16:00’a kadar verilen katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, 16:00’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 16:00’a kadar verilen katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, 16:00’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yerine getirilir. Fonun “Özel Fon” olması nedeniyle katılma payları alım satımı Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen portföylere dahil edilmek üzere portföy yöneticileri tarafından verilebilir.

Alım Satım Yerleri

Fon katılma paylarının alım ve satımı Kurucu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. aracılığı ile yapılır.

Fon Dokümanları

İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.

Tarih Seçiniz

TARİH SEÇClose
Dönem
Başlangıç
Bitiş
Devam