Risk Değeri Sorgulama Tarihi: 22 Mart 2019
Fon Birim Fiyatı Sorgulama Tarihi: 22 Mart 2019
Fon Toplam Değeri Sorgulama Tarihi: 22 Mart 2019
Fon Varlık Dağılımı Sorgulama Tarihi: 01 Mart 2019
YAN > Fund of Funds

Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

Son güncelleme tarihi: 22 Mart 2019

Fon Stratejisi

Fon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80’ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında diğer yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalarda farklı varlıkların kazançlarına iştirak etmesi hedeflenmektedir. Fon portföyüne dahil edilecek yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esas alınarak yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları gibi farklı varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapılarak varlık sınıfları arasındaki düşük korelasyon ile riskin azaltılırken getirinin artırılması hedefi gözetilmektedir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL)’dir.

Fon Bilgilendirme Tablosu
Halka Arz Tarihi 02.01.2017
Fon Kodu YAN
Fon Toplam Değeri 673.145.575,91 TL
Fon Birim Fiyatı 1,414418 TL
Risk Değeri 4
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %3
En Az Alınabilir Pay adedi 1
En Az Satılabilir Pay adedi 1

*Fona ait veriler her işgünü saat 11:00 itibarıyla güncellenmektedir.

Fon Risk Seviyesi*

1 2 3 4 5 6 7

* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

Duyurular ve Bilgilendirme

Finansal Raporlar

Fon Varlık Dağılımı*

*Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.

*Portföy içerisindeki ağırlığı %0,5’den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

  • Takasbank Para Piyasası
  • Yatırım Fonu
  • Özel Sektör Tahvili

Alım Satım Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım satım talimatları, iptal talimatının aynı gün 13.30’a kadar verilmesi halinde iptal edilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra verdikleri katılma payı alım satım talimatları ise, takip eden iş günü saat 13.30’a kadar iptal edilebilir.

Alım Satım Yerleri

Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Odea Bank A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Turkish Bank A.Ş., Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.; Egeli&CO Portföy Yönetimi A.Ş. ile “Aktif Dağıtım Sözleşmesi” imzalanmıştır. Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Fon Dokümanları

İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.

Tarih Seçiniz

TARİH SEÇClose
Dönem
Başlangıç
Bitiş
Devam