Risk Değeri Sorgulama Tarihi: 22 Mart 2019
Fon Birim Fiyatı Sorgulama Tarihi: 25 Mart 2019
Fon Toplam Değeri Sorgulama Tarihi: 25 Mart 2019
Fon Varlık Dağılımı Sorgulama Tarihi: 01 Mart 2019
YAS > Equity Funds

Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Son güncelleme tarihi: 25 Mart 2019

Fon Stratejisi

Fonun yatırım amacı, Koç Holding iştiraklerinin para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmuş bir portföyle minimum %80 hisse senedi içererek istikrarlı ve optimum bir getiri sağlamaktır. Fon portföyünün ağırlıklı kısmı (Fon toplam değerinin en az %80’i) devamlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlama standartlarına ilişkin düzenlemeleri kapsamındaki Koç Holding iştiraklerinin para ve sermaye piyasası araçlarından ve fon toplam değerinin en az %80'i ortaklık paylarından oluşur. Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne ağırlıklı olarak paylar dahil edilir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri vb. türev araçlar nedeniyle oluşan kaldıraçlı pozisyonlar fon performansının referans portföy getirisinden farklılaşmasına neden olabilir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%90 Reuters Koç Şirketleri İştirak Endeksi, %10 BIST - KYD Repo (Brüt) Endeksi

Fon Bilgilendirme Tablosu
Halka Arz Tarihi 28.09.1998
Fon Kodu YAS
Fon Toplam Değeri 555.492.020,62 TL
Fon Birim Fiyatı 0,864592 TL
Risk Değeri 6
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %3,55
En Az Alınabilir Pay adedi 1
En Az Satılabilir Pay adedi 1

Fon Risk Seviyesi*

1 2 3 4 5 6 7

* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

Duyurular ve Bilgilendirme

Finansal Raporlar

Fon Varlık Dağılımı*

*Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.

*Portföy içerisindeki ağırlığı %0,5’den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

  • Hisse Senedi
  • Takasbank Para Piyasası
  • Özel Sektör Tahvili
  • Diğer

Alım Satım Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verilen alım/satım talimatları, o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla; 13.30’dan sonra verilen alım/satım talimatları ise 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verilen satım talimatları talimatı takip eden 2 işgünü; saat 13.30’dan sonra verilen satım talimatları ise talimatı takip eden 3 işgünü sonra yatırımcılara ödenir.

Alım Satım Yerleri

Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Odea Bank A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Turkish Bank A.Ş. ve Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. ile “Aktif Dağıtım Sözleşmesi” imzalanmıştır. Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Fon Dokümanları

İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.

Tarih Seçiniz

TARİH SEÇClose
Dönem
Başlangıç
Bitiş
Devam